Ubezpieczenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lipnie informuje mieszkańców
nie posiadających ubezpieczenia przy czynszu iż istnieje
możliwość przystąpienia do tego ubezpieczenia.
Opłata za ubezpieczenie lokalu i pomieszczeń przynależnych
(łącznie z garażem) od ognia i innych zdarzeń losowych
na wartości odtworzeniowe, przy sumie ubezpieczenia mienia
10 000 zł oraz od odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł
wynosi miesięcznie 4,80 zł.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty.