Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
RODO
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 

  Zarząd Spółdzielni przypomina wszystkim mieszkańcom o zachowaniu kolejności sprzątania klatek    schodowych. Informujemy, iż zgodnie z §24 ust.5 Regulaminu Porządku Domowego obowiązkiem  wszystkich mieszkańców jest dbanie o czystość na klatkach schodowych oraz w innych pomieszczeniach  wspólnego użytku.
  Informujemy, że zabronione jest wyrzucanie do osiedlowych śmietników gruzu, pozostałości po pracach remontowych oraz przedmiotów wielkogabarytowych. Jednocześnie informujemy, że odpłatną usługę w tym zakresie świadczy PUK Lipno, tel. 54 287-47-00.
  Zarząd Spółdzielni przypomina iż w piwnicach, klatkach schodowych, pralniach, suszarniach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej prosi wszystkich mieszkańców Spółdzielni o natychmiastowe powiadomienie pracowników Spółdzielni w razie jakichkolwiek zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, a także mrugania światła lub zwiększenia napięcia poprzez jaśniejsze świecenie żarówek. Tel. 609-987-898 lub 691-987-463.
    Zarząd Spółdzielni przypomina mieszkańcom o dokonywaniu wstępnej segregacji śmieci przed wyrzuceniem ich do pojemników. Pozwoli to na efektywne wykorzystanie pojemności pojemników co przełoży się na uzyskanie oszczędności w opłatach za wywóz śmieci.