Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
  1. Regulamin Rady Nadzorczej
   
  2. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
   
  3. Regulamin funduszu remontowego
   
  4. Regulamin określający zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej
   
  5. Regulamin porządku domowego
   
  6. Regulamin pracy komisji przetargowej na roboty, dostawy lub usługi dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie
   
  7. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie
   
  8. Regulamin rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie
   
  9. Regulamin wymiany stolarki okiennej
   
  10. Regulamin gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych "Funduszu poprawy bezpieczeństwa na osiedlach będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie".
     
  11. Regulamin gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej
     
  12. Regulamin realizacji rozliczeń kosztów inwestycji mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.
 


Regulaminy i instrukcje