Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2022  
 
            


1. Uchwała Nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.
2. Uchwała Nr 2/2021 z dnia 27.01.2022 roku w sprawie: zmiany opłaty na pokrycie kosztów dostarczania korespondencji.
3. Uchwała Nr 3/2022 z dnia 23.02.2022 roku w sprawie: Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.
4. Uchwała Nr 4/2022 z dnia 23.02.2022 roku w sprawie: Ustalenia opłat dla nieruchomości położonej przy ul. Ekologicznej 1 w Lipnie.
5. Uchwała Nr 5/2022 z dnia 23.02.2022 w sprawie: Ustalenia opłaty na eksploatację garaży położonych na działkach 1399/30 i  1399/38 na os. Reymonta.
6. Uchwała Nr 6/2022 z dnia 23.02.2022 w sprawie: Zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2022.
7. Uchwała Nr 7/2022 z dnia 30.03.2022 w sprawie: Ustalenia wysokości przedpłat z tytułu centralnego ogrzewania dla lokali w niektórych budynkach.
8. Uchwała Nr 8/2022 z dnia 30.03.2022 w sprawie: zmiany przedpłat za ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych i użytkowych.
9. Uchwała Nr 9/2022 z dnia 30.03.2022 w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla nieruchomości przy ul. Spółdzielczej4 i 6 w Tłuchowie.
10. Uchwała Nr 10/2022 z dnia 30.03.2022 w sprawie: ustalenia opłat za wodomierze dla budynków os. Sikorskiego 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18 i 20, os. Jagiellonów 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz przy ul. 3 Maja 10 i 16 w Lipnie.
11. Uchwała Nr 13/2022 z dnia 30.03.2022 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2022 rok.
12. Uchwała Nr 14/2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie: rozliczenia kosztów inwestycji pod nazwą " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 3180 i 364/13 przy ul. Ekologicznej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - II etap.
13. Uchwała Nr 15/2022 z dnia 28.04.2022 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok.
14. Uchwała Nr 16/2022 z dnia 18.05.2022 w sprawie: ustalenia kosztów działalności ogólnej spółdzielni przypadających na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1410/3, 1410/4, 1410/5 przy ul. Nieszawskiej w Lipnie".
15. Uchwała Nr 17/2022 z dnia 18.05.2022 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego inwestycji pn."Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1410/3, 1410/4, 1410/5 przy ul. Nieszawskiej w Lipnie".