Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2020   
 
            


1. Uchwała Nr 1/2020 z dnia 20.02.2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2020.
2. Uchwała Nr 2/2020 z dnia 20.02.2020 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2020 rok", przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2019 z dnia 29.10.2019 roku.
3. Uchwała Nr 3/2020 z dnia 24.03.2020 roku.
4. Uchwała Nr 4/2020 z dnia 24.03.2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2020 rok.
5. Uchwała Nr 5/2020 z dnia 17.04.2020 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2019 rok.
6. Uchwała Nr 6/2020 z dnia 17.04.2020 roku w sprawie: zmiany planu wydatkowania środków Funduszu Poprawy Bezpieczeństwa na rok 2020.
7. Uchwała Nr 7/2020 z dnia 30.07.2020 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za lokal użytkowy położony w budynku na os. Sikorskiego 17.
8. Uchwała Nr 8/2020 z dnia 30.07.2020 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 8, klatka nr 2.
9. Uchwała Nr 9/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie: ustalenia kosztów działalności ogólnej spółdzielni przypadających na zadanie inwestycyjne pn.
”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 3180 i 364/13 przy ul. Ekologicznej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – II etap.
10. Uchwała Nr 10/2020 z dnia 29.09.2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego inwestycji pn." Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 3180 i 364/13 przy ul. Ekologicznej wraz z garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - II etap.
11. Uchwała Nr 11/2020 z dnia 26.10.2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących działki o nr ewidencyjnych: 1410/4, 1410/5 i 1410/3 położonych przy ul. Ekologicznej w Lipnie, księga wieczysta Sądu Rejonowego w Lipnie nr KW WL1L/00025817/7.
12. Uchwała Nr 12/2020 z dnia 23.11.2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na 2021 rok.
13. Uchwała Nr 13/2020 z dnia 16.12.2020 roku w sprawie: planu pracy RN na okres 01-01 - 31-12-2021.
14. Uchwała Nr 14/2020 z dnia 16.12.2020 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie działki w drodze zamiany od Gminy Miasta Lipna.
15. Uchwała Nr 15/2020 z dnia 16.12.2020 roku.