Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2019   
 
            
1. Uchwała Nr 1/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 364/12 położonej przy ul. Ekologicznej w służebnością na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr  1410/9.
2. Uchwała Nr 2/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: zmianie w "Planie remontów na 2019 roku", przyjętym uchwałą Radny Nadzorczej nr 27/2018 z dnia 23.10.2018 roku.
3. Uchwała Nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: ustalenia opłat dla nieruchomości położonej przy ul. Ekologicznej 5 w Lipnie.
4. Uchwała Nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 9.
5. Uchwała Nr 5/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2019.
6. Uchwała Nr 6/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Ekologicznej 5.
7. Uchwała Nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 7.
8. Uchwała Nr 8/2019 z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: rozliczenia kosztów inwestycji pod nazwą "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Ekologicznej w Lipnie".
9. Uchwała Nr 10/2019 z dnia 1.04.2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce o nr ewidencyjnym 364/12 o pow. 0,3765 ha.
10. Uchwała Nr 11/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
11. Uchwała Nr 13/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok.
12. Uchwała Nr 14/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 1.
13. Uchwała Nr 15/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 7.
14. Uchwała Nr 16/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: zmiany opłaty na pokrycie kosztów dostarczania korespondencji.
15. Uchwała Nr 17/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: zmiany wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej.
16. Uchwała Nr 22/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie: ustalenia kosztów działalności ogólnej spółdzielni przypadających na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 3180 i 364/13 przy ul. Ekologicznej wraz z garażami, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu"
17. Uchwała Nr 23/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego inwestycji pn."Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 3180 i 364/13 przy ul. Ekologicznej wraz z garażami, infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu"
18. Uchwała Nr 26/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 11.
19. Uchwała Nr 27/2019 z dnia 23.09.2019 roku w sprawie: zmiany przedpłat za ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych.
20. Uchwała Nr 30/2019 z dnia 18.12.2019 roku w sprawie: przyjęcia "Regulaminu Funduszu Remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie".
21. Uchwała Nr 31/2019 z dnia 18.12.2019 roku w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na okres 01.01-31.12.2020.