Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2019   
 
            
1. Uchwała Nr 1/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 364/12 położonej przy ul. Ekologicznej w służebnością na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr  1410/9.
2. Uchwała Nr 2/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: zmianie w "Planie remontów na 2019 roku", przyjętym uchwałą Radny Nadzorczej nr 27/2018 z dnia 23.10.2018 roku.
3. Uchwała Nr 3/2019 z dnia 28.01.2019 roku w sprawie: ustalenia opłat dla nieruchomości położonej przy ul. Ekologicznej 5 w Lipnie.
4. Uchwała Nr 4/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 9.
5. Uchwała Nr 5/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2019.
6. Uchwała Nr 6/2019 z dnia 26.02.2019 roku w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu za lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Ekologicznej 5.
7. Uchwała Nr 7/2019 z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 7.
8. Uchwała Nr 8/2019 z dnia 25.03.2019 roku w sprawie: rozliczenia kosztów inwestycji pod nazwą "Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Ekologicznej w Lipnie".
9. Uchwała Nr 10/2019 z dnia 1.04.2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce o nr ewidencyjnym 364/12 o pow. 0,3765 ha.
10. Uchwała Nr 11/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
11. Uchwała Nr 13/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok.
12. Uchwała Nr 14/2019 z dnia 15.04.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 1.
13. Uchwała Nr 15/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 7.
14. Uchwała Nr 16/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: zmiany opłaty na pokrycie kosztów dostarczania korespondencji.
15. Uchwała Nr 17/2019 z dnia 27.05.2019 roku w sprawie: zmiany wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej.