Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2018   
 
            
1. Uchwała Nr 1/2018 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 4.

2. Uchwała Nr 2/2018 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie: zmiany stawek czynszu najmu za zajmowane lokale użytkowe.
3. Uchwała Nr 3/2018 z dnia 22.02.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Reymonta 3.
4. Uchwała Nr 4/2018 z dnia 22.02.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 2.
5. Uchwała Nr 5/2018 z dnia 22.02.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 13.
6. Uchwała Nr 6/2018 z dnia 22.02.2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2018.
7. Uchwała Nr 7/2018 z dnia 22.03.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Reymonta 8.
8. Uchwała Nr 8/2018 z dnia 22.03.2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2018 rok.
9. Uchwała Nr 9/2018 z dnia 22.03.2018 roku w sprawie: zmiany stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali użytkowych położonych w budynkach Armii Krajowej 5.
10. Uchwała Nr 10/2018 z dnia 22.03.2018 roku.
11. Uchwała Nr 11/2018 z dnia 5.04.2018 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
12. Uchwała Nr 12/2018 z dnia 5.04.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
13. Uchwała Nr 13/2018 z dnia 5.04.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
14. Uchwała Nr 14/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 9.
15. Uchwała Nr 15/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 10.
16. Uchwała Nr 16/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: zmiany stawki opłaty eksploatacyjnej dla nieruchomości przy ul. Spółdzielczej 4 i 6 w Tłuchowie.
17. Uchwała Nr 17/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
18. Uchwała Nr 18/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
19. Uchwała Nr 19/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
20. Uchwała Nr 20/2018 z dnia 23.05.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
21. Uchwała Nr 21/2018 z dnia 21.06.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
22. Uchwała Nr 22/2018 z dnia 8.08.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 6 I kl. schodowa.
23. Uchwała Nr 23/2018 z dnia 8.08.2018 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatek schodowych przez firmę zewnętrzną w budynku 3 Maja 10 II kl. schodowa.
24. Uchwała Nr 24/2018 z dnia 8.08.2018 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.
25. Uchwała Nr 25/2018 z dnia 13.09.2018 roku w sprawie:  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę o nr.ewid.3180 położonej przy ul. Ekologicznej w Lipnie, Księga Wieczysta Sądu Rejonowego w Lipnie KW WL1L/00025817/7.
26. Uchwała Nr 26/2018 z dnia 13.09.2018 roku w sprawie: zmiany opłaty abonamentowej za telewizję kablową.
27. Uchwała Nr 27/2018 z dnia 23.10.2018 roku w sprawie: zatwierdzenia "Planu remontów na 2019 rok".
25. Uchwała nr 28/2018 z 17-12-2018 - zatwierdzenie planu pracy RN
26. Uchwała nr 29/2018 z 17-12-2018 - zmiana regulaminu określającego zasady rozlicz. kosztów CO i CW
27. Uchwała nr 30/2018 z 17-12-2018 - zmiana regulaminu gosp. finansowej
28. Uchwała nr 31/2018 z 17-12-2018 - zmiana regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
29. Uchwała Nr 32/2018 z dnia 17.12.2018 roku.