Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 
 


Uchwały Rady Nadzorczej
2017   
 
            
1. Uchwała Nr 1/2017 z dnia 27.01.2017 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2017 rok", przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 25/2016 z dnia 29.11.2016 roku.

2. Uchwała Nr 2/2017 z dnia 17.02.2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2017.
3. Uchwała Nr 3/2017 z dnia 24.03.2017 roku w sprawie: zmiany w regulaminie konkursu "Najpiękniej ukwiecony balkon, okno oraz ogródek przyblokowy na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.
4. Uchwała Nr 4/2017 z dnia 24.03.2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2017 rok.
5. Uchwała Nr 5/2017 z dnia 24.03.2017 roku w sprawie: zmiany opłaty na pokrycie kosztów dostarczania korespondencji.
6. Uchwała Nr 6/2017 z dnia 24.03.2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 2.
7. Uchwała Nr 7/2017 z dnia 4.04.2017 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
8 Uchwała Nr 8/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie: upoważnienia dwóch członków Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią, a członkami Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu.
9. Uchwała Nr 9/2017 z dnia 25.05.2017 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
10. Uchwała Nr 10/2017 roku w sprawie: Regulaminu realizacji i rozliczeń kosztów inwestycji mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.
11. Uchwała Nr 11/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Korczaka 3.
12. Uchwała Nr 12/2017 roku w sprawie:
wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 5.
13. Uchwała Nr 13/2017 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodomierze dla budynków os. Korczaka 1, 2, 3, os. Armii Krajowej 3, 5, 6, 7, os. Reymonta 1, 3, 7, 8, 9, Pl. 11 Listopada 4A, ul. Mickiewicza 35/39 oraz Spółdzielcza 4, 6.
14. Uchwała Nr 14/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Reymonta 7.
15. Uchwała Nr 15/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 6.
16. Uchwała Nr 16/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku 3 Maja 16.
17. Uchwała Nr 17/2017 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2017 rok", przyjętym uchwała rady Nadzorczej nr 25/2016 z dnia 29.11.2016r., zmienionym uchwała RN nr 1/2017 z dnia 27.01.2017r.
18. Uchwała Nr 18/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 5.

19. Uchwała Nr 19/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 18.
20. Uchwała Nr 20/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku 3 Maja 10 (I i III klatka).
21. Uchwała Nr 21/2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Ekologicznej w Lipnie bez przeprowadzania przetargu.
22. Uchwała Nr 23/2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego inwestycji pn."Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ekologicznej w Lipnie działka nr 364/9 wraz z lokalem użytkowym, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu"
23. Uchwała Nr 24/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 8 (I klatka).
24. Uchwała Nr 25/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 4.
25. Uchwała Nr 28/2017 roku w sprawie:
przyjęcia Regulaminu świadczenia usług Telewizji Kablowej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lipnie.
26. Uchwała Nr 29/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 14.
27. Uchwała Nr 30/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Jagiellonów 3.
28. Uchwała Nr 31/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Reymonta 9.
29. Uchwała Nr 32/2017 roku w sprawie: zmiany wysokości stawki funduszu remontowego dla lokali w niektórych budynkach.
30. Uchwała Nr 33/2017 roku w sprawie: ustalenia wysokości przedpłat z tytułu centralnego ogrzewania dla lokali w niektórych budynkach.
31. Uchwała Nr 34/2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów na 2018 rok.
32, Uchwała Nr 36/2017 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Sikorskiego 12.
33. Uchwała Nr 37/2017 roku w sprawie: Planu pracy Rady Nadzorczej na okres 1.01 - 31.12.2018 roku.