Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 

1.Uchwała  Nr 1/2016  z dnia 26.02.2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na rok 2016.

2. Uchwała Nr 2/2016 z dnia 26.02.2016 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu "Najpiękniej ukwiecony balkon, okno oraz ogród przyblokowy na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie".

3. Uchwała Nr 3/2016 z dnia 26.02.2016 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2016 rok.

4. Uchwała Nr 4/2016 z dnia 21.03.2016 roku w sprawie: zmian do "Regulaminu Porządku Domowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie".

5. Uchwała Nr 5/2016 z dnia 5.04.2016 roku w sprawie: "Przyjęcia w poczet członków".

6. Uchwała Nr 6/2016 z dnia 5.04.2016 roku w sprawie: "Przyjęcia w poczet członków".

7. Uchwała Nr 7/2016 z dnia 5.04.2016 roku w sprawie: "Przyjęcia sprawozdania finansowego za 2015 rok".

8. Uchwała Nr 8/2016 z dnia 20.05 2016 roku w sprawie: "Przyjęcia w poczet członków".

9. Uchwała Nr 9/2016 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie: "Wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni".

10. Uchwała Nr 10/2016 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie: "Wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynkach Reymonta 1, Korczaka 1 i Armii Krajowej 3."

11. Uchwała Nr 11/2016 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie: "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia energii elektrycznej w garażach będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie."

12. Uchwała Nr 12/2016 z dnia 20.05.2016 roku w sprawie: zmianie w "Planie remontów na 2016 rok", przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 22.10.2015 roku zmienionym uchwała Nr 22/2015 z dnia 18.12.2015 roku.

13. Uchwała Nr 13/2016 z dnia 22.06.2016 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Mickiewicza 35/39.

14. Uchwała Nr 14/2016 z dnia 22.06.2016 roku w sprawie: zakupu wodomierzy bez przeprowadzania przetargu.

15. Uchwała Nr 15/2016 z dnia 22.06.2016 roku w sprawie: ustalenia opłat za wodomierze dla budynków os. Sikorskiego, os. Jagiellonów oraz przy ul. 3 Maja 10 i 16 w Lipnie.

16. Uchwała Nr 16/2016 z dnia 22.06.2016 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej..

17. Uchwała Nr 17/2016 z dnia 29.08.2016 roku w sprawie: Wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie...

18. Uchwała Nr 18/2016 z dnia 29.08.2016 roku w sprawie: Zmiany uchwały Rady Nadzorczej 13/2016 z dnia 22.06.2016.

19. Uchwała Nr 19/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie: zmiany opłaty abonamentowej za telewizję kablową.

20. Uchwała Nr 20/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Armii Krajowej 7 klatka II.

21. Uchwała Nr 22/2016 z dnia 25.10.2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na kupno nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewid. 364/9 położonej przy ul. Ekologicznej w Lipnie oraz na obciążenie powyższej nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lipnie.

22. Uchwała Nr 25/2016 z dnia 29.11.2016 roku w sprawie: zatwierdzenia "Planu remontów na 2017 rok".

23. Uchwała Nr 26/2016 z dnia 29.11.2016 roku w sprawie: wprowadzenia jako składnika opłat eksploatacyjnych stawki za sprzątanie klatki schodowej przez firmę zewnętrzną w budynku Korczaka 2.

24. Uchwała Nr 27/2016 z dnia 29.11.2016 roku w sprawie: zmianie planu rzeczowo - finansowego na 2016 rok.

25. Uchwała Nr 28/2016 z dnia 13.12.2016 roku w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na okres 01.01 - 31.12.2017r.

26. Uchwała Nr 29/2016 z dnia 13.12.2016 roku w sprawie: zmiany przedpłat za ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych położonych na os. Reymonta w Lipnie.

 


Uchwały Rady Nadzorczej
2016