Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 

1.Uchwała  Nr 1/2015  z dnia 28.01.2015 roku w sprawie: zmiany przedpłat za ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych położonych na os. Reymonta w Lipnie.

2. Uchwała Nr 2/2015 z dnia 28.01.2015 roku w sprawie: zatwierdzenia "Planu wydatkowania środków funduszu poprawy bezpieczeństwa na 2015 rok"

3. Uchwała Nr 3/2015 z dnia 25.03.2015 roku w sprawie:  zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2015 rok.

4. Uchwała  Nr 5/2015 z dnia 9.04.2015 roku w sprawie:  przyjęcia w poczet członków.

5. Uchwała Nr 6/2015 z dnia 9.04.2015 roku w sprawie:  przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok.

6. Uchwała Nr 7/2015 z dnia 25.05.2015 roku w sprawie: zmiany wysokości stawki na fundusz remontowy.

7. Uchwała Nr 8/2015 z dnia 25.05.2015 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2015 rok", przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 29/2015 z dnia 21.11.2014 roku.

8. Uchwała Nr 9/2015 z dnia 23.06.2015 roku w sprawie: skreślenia z rejestru członków.

9. Uchwała Nr 10/2015 z dnia 25.08.2015 roku w sprawie: zmiany przedpłat za ciepłą wodę użytkową dla lokali mieszkalnych położonych na os. Reymonta w Lipnie.

10. Uchwała Nr 11/2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu remontów na 2016 rok"

11. Uchwała Nr 12/2015 z dnia 22.10.2015 roku w sprawie wykreślenia z rejestru członków.

12. Uchwała Nr 13/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na rok 2015.

13. Uchwała Nr 14/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.

14. Uchwała Nr 15/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie wykluczenia z członkostwa w Spółdzielni.

15. Uchwała Nr 16/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal położony w biurze Spółdzielni, wynajmowany Bankowi Spółdzielczemu w Lipnie.

16. Uchwała Nr 17/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie.

17. Uchwała Nr 18/2015 z dnia 19.11.2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Funduszu Remontowego SM w Lipnie.

18. Uchwała Nr 20/2015 z dnia 18.12.2015 roku w sprawie przyjęcia  w poczet członków.

19. Uchwała Nr 21/2015 z dnia 18.12.2015 roku w sprawie planu pracy Rady Nadzorczej na okres 01.01 - 31.12.2016.

20. Uchwała Nr 22/2015 z dnia 18.12.2015 roku w sprawie zmiany w "Planie remontów na 2016 rok", przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/2015 z dnia 22.10.2015 roku.

 


Uchwały Rady Nadzorczej
2015