Aktualności
Kontakt
Reklama w Spółdzielni
Vademecum lokatora
Wykaz nieruchomości
Organy Spółdzielni
Pliki do pobrania
Wykonanie remontów
E-usługa
Administrowane Wspólnoty Mieszkaniowe
Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych
 
Kontakt
Oferta kanałowa
Cennik
Pliki do pobrania
InfoLipno

 

1.Uchwała  Nr 1/2014  z dnia 23.01.2014 roku w sprawie: zmiany stawek czynszu najmu za zajmowane lokale użytkowe w budynku przy ul. 3-go Maja 16 w Lipnie.

2. Uchwała  Nr 2/2014 z dnia 23.01.2014 roku w sprawie: zmiany st. opłaty eksploatacyjnej dla własnościowych lokali użytkowych położonych w budynku ul. 3 Maja 16 w Lipnie.

3. Uchwała  Nr 3/2014 z dnia 23.01.2014 roku w sprawie:  zmiany stawek opłat za centralne ogrzewanie dla niektórych lokali użytkowych.

4. Uchwała  Nr 4/2014 z dnia 21.02.2014 roku w sprawie:  zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej.

5. Uchwała  Nr 5/2014 z dnia 21.02.2014 roku w sprawie:  ustalenia opłat na pokrycie kosztów dostarczania korespondencji.

6.Uchwała Nr 6/2014 z dnia 24.03. 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na 2014 rok.

7.Uchwała Nr 7/2014 z dnia 24.03.2014 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków  Spółdzielni Mieszkaniowej

8.Uchwała Nr 8/2014 z dnia 08.04.2014 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków  Spółdzielni Mieszkaniowej

9.Uchwała Nr 9/2014 z dnia 08.04.2014 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

10.Uchwała Nr 10/2014 z dnia 14.05.2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

11.Uchwała Nr 11/2014 z dnia 14.05.2014 roku w sprawie: wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu.

12.Uchwała Nr 12/2014 z dnia 14.05.2014 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2014 r." przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej nr  19/2013 z dn. 13.12.2013 r.

13. Uchwała Nr 13/2014 z dnia 14.05.2014 roku w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na okres 1.05-31.12.2014 r.

14. Uchwała Nr 14/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: zmian w "Regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie."

15. Uchwała Nr 15/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: zasad gromadzenia i wykorzystywania środków finansowych, funduszu poprawy bezpieczeństwa na osiedlach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Lipnie

16. Uchwała Nr 16/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: ustalenia opłaty na fundusz poprawy bezpieczeństwa na osiedlach będących w zarządzaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie

17. Uchwała Nr 17/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: zmian w "Regulaminie pracy Komisji Przetargowej"

18. Uchwała Nr 18/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: zmiany w "Planie remontów na 2014 r."

19. Uchwała Nr 19/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.

20. Uchwała Nr 20/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni.

21.Uchwała Nr 21/2014 z dnia 16.06.2014 roku w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni

22.Uchwała Nr 22/2014 z dnia 25.08.2014 roku w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni

23.Uchwała Nr 23/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie: zmiany w "Planie Remontów na 2014 rok" przyjętym uchwałą  Rady Nadzorczej nr 19/2013 z dnia 13.12.2013 r. zmienionym uchwałą Rady Nadzorczej nr 12/2014 z dnia 14.05.2014 z dnia i uchwałą RN nr 18/2014 z dnia 16.06.2014 r.

24.Uchwała Nr 24/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie: zmiany zaliczek za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych w Tłuchowie.

25.Uchwała Nr 25/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie: wyłączenia opłat abonamentowych za telewizję kablową z opłat eksploatacyjnych obciążających osoby posiadające tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni oraz ustalenia wysokości opłat abonamentowych za telewizję kablową należnych od osób posiadających tytuł prawny do lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni.

22.Uchwała Nr 26/2014 z dnia 24.09.2014 roku w sprawie: przyjęcia w poczet członków.

23.Uchwała Nr 29/2014 z dnia 21.11.2014 roku w sprawie: zatwierdzenia " Planu remontów na 2015"

24.Uchwała Nr 30/2014 z dnia 17.12.2014 roku w sprawie: zmian w regulaminie określającym zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody, dla zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej.

25.Uchwała Nr 31/2014 z dnia 17.12.2014 roku w sprawie: zmian w "Regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, ustalania odpłatności z tego tytułu oraz zasady wymiany i montażu wodomierzy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lipnie."

26.Uchwała Nr 32/2014 z dnia 17.12.2014 roku w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na okres 01.01.-31.12.2015 r.

 


Uchwały Rady Nadzorczej
2014